Tavoitteet


Ryhmä 35 000:n vaikuttaminen keskittyy kahden dokumentin ympärille: Kunnallisvaalien tavoiteohjelma “Opiskelijoiden entistä parempi Tampere” sekä Suomen opiskelijaystävällisin kaupunkiohjelma. Tavoitteet edustavat opiskelijoiden näkemystä Tampereesta nykyhetkestä tulevaisuuteen. Haluamme saada kaikkien opiskelijoiden äänen kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa!

Opiskelijoiden entistä parempi Tampere

Koulutus Tampereen voimavarana

 • Monialainen ja laadukas korkeakoulutus houkuttelee uusia suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita Tampereelle
 • Tutkimustieto ja opiskelijat mukaan kaupungin kehittämiseen
 • Tullin, Hervannan ja Kaupin kampusalueista eläviä ja innostavia yhteistyökeskuksia
 • Avoin ja demokraattinen valmistelu kaikkien kaupunkilaisten osallistamiseksi

 

Kohtuuhintainen asunto jokaiselle opiskelijalle

 • Opiskelija-asuntoja kaavoitetaan keskeisille alueille mm. täydennysrakentamisen yhteydessä
 • Joustoa parkkinormeihin: enemmän opiskelija-asuntoja, vähemmän autopaikkoja!
 • Edistetään yhteisöllisen asumisen muotoja ja sijoitetaan suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita samoihin asuntokohteisiin.

 

Pyörällä ja ratikalla kampuksille

 • Kunnon opiskelija-alennukset joukkoliikenteessä
 • Opiskelija-alennukset myös vaihto-opiskelijoille
 • Talvipyöräilymahdollisuus ja väylien kunnossapito tärkeimmille väylille
 • Kaikkien kampusten väliset pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet sujuviksi
 • Mobiililiput käyttöön

 

Opiskelijat tekevät elinvoimaisen Tampereen

 • Kaupunki tarjoaa harjoittelupaikkoja ja lyhytaikaista työtä opiskelijoille
 • Tukipalveluita start-up -yrityksille ja akateemisille yrittäjille
 • Korkeakoulutetut töihin Tampereen alueelle yhteisten työelämäpalveluiden avulla ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tukemalla
 • Viihtyisä ja elävä keskusta houkuttelee nuoret Tampereelle
 • Laadukkaat ja toimivat peruspalvelut Tampereen etuna

 

Ennaltaehkäisyllä jaksamista ja opiskelukykyä

 • Syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat tarvittavien kunnallisten sosiaalipalvelujen piiriin
 • Puistot, vapaa kaupunkitila ja hyvät ulkoilumahdollisuudet tukevat hyvinvointia ja monipuolista harrastamista
 • Varmistetaan toimiva opiskelijaterveydenhuolto keskeisellä sijainnilla niin yliopisto- kuin amk-opiskelijoille
 • Velkaantuminen pysäytettävä ajoissa: velkaneuvontaa ja sosiaalista luottoa nuorille, joilla on rahaongelmia
 • Maksuton ehkäisy tamperelaisnuorille

 

 

Suomen opiskelijaystävällisin kaupunkiohjelma

Suomen opiskelijaystävällisin kaupunkiohjelma käynnistettiin vuonna 2012, jolloin kaupungin ja opiskelijoiden yhteisissä työpajoissa määritettiin yhteinen tavoiteohjelma. Ohjelma on pormestarin hyväksymä. Tavoitteena on tehdä Tampereesta Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki vuoteen 2017 mennessä. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tarkemmin ohjelman sisältöön.

 

Suomen opiskelijaystavallisin kaupunkiohjelma luettavissa!